انتخاب وب سایت:
ردیف
سخنران
عنوان سخنرانی
تاریخ
مستندات
1
دکتر رنجبر
نقش الگوهای معماری در فرآیند طراحی
92/07/30
صوتی، متن ویرایش نشده سخنرانی
2
دکتر عبدا.. زاده
نگاهی بر معماری بر اساس ارکان اربعه
92/08/28
صوتی، متن سخنرانی ویرایش نشده
3
دکتر سهراب زاده، حجت الاسلام موحدی، دکتر نقره کار
نسبت مکان زندگی به سبک زندگی از منظر جامعه شناسی و اندیشه اسلامی
92/09/05
صوتی، متن سخنرانی

تعداد بازديد از اين صفحه : 580