انتخاب وب سایت:
ردیف سخنران عنوان سخنرانی تاریخ مستندات
1 دکتر نادرروزرخ آمار در معماری 92/08/07 صوتی، متن ویرایش نشده سخنرانی
2  دکتر نقره کار  معرفی و همفکری دوره کارشناسی ارشد مهندسی معماری ایرانی  92/09/19  صوتی،‌ خلاصه متن سخنرانی
3  مهندس ممتحن  مولفه های تاثیرگذار در آموزش دروس پایه معماری  92/09/12  صوتی،‌ خلاصه متن سخنرانی
4  دکتر اختر کاوان  بررسی و تحلیل تکنیک های تصمیم گیری  92/09/26  صوتی،‌ خلاصه متن سخنرانی

تعداد بازديد از اين صفحه : 629