انتخاب وب سایت:
  • صفحه اصلی
سلسله نشست های "در جستجوی اصول و الگوهای معماری شایسته ایران اسلامی" ، 1392

ردیف
سخنران
عنوان سخنرانی
تاریخ
مستندات
1
دکتر رنجبر
نقش الگوهای معماری در فرآیند طراحی
92/07/30
صوتی، متن ویرایش نشده سخنرانی
2
دکتر عبدا... زاده
نگاهی بر معماری بر اساس ارکان اربعه
92/08/28
صوتی، متن ویرایش نشده سخنرانی
3
دکتر سهراب زاده، حجت الاسلام موحدی، دکتر نقره کار
نسبت مکان زنگی به سبک زندگی از منظر جامعه شناسی و اندیشه اسلامی
92/09/05
صوتی، متن سخنرانی

سلسله هم اندیشی های معمارانه، سال 1392
ردیف سخنران عنوان سخنرانی تاریخ مستندات
1 دکتر نادر روزرخ
آمار در معماری
92/08/07
صوتی، متن ویرایش نشده سخنرانی
2 دکتر نقره کار معرفی و همفکری دوره کارشناسی ارشد مهندسی معماری ایرانی
92/09/19
صوتی، متن سخنرانی


تعداد بازديد از اين صفحه : 513