انتخاب وب سایت:
  • صفحه اصلی
 مرکز پژوهشی و خدمات فنی مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه کاشان که از این پس به اختصار «مرکز پد» خوانده می شود. در تاریخ 27/09/1390 با یاری پروردگار و به همت اعضای محترم گروه معماری دانشکده معماری و هنر فعالیت خود را در دانشگاه کاشان آغاز نمودهدف و فلسفه وجودی هر مرکز علمی، بطور خلاصه انجام دو کار است: تولید علم و پرورش عالِم عامل؛ در دانشگاههای ایران این دو مأموریت میان دو بال آموزش و پژوهش تقسیم شده که گرچه هردو در تعاملی هم افزا زمینه انجام هر دو مأموریت را فراهم می آورند، اما جهت گیری بخش پژوهش بیشتر به سمت «تولید علم» و بخش آموزش به سوی «پرورش عالِم» است.

تعداد بازديد از اين صفحه : 642