انتخاب وب سایت:
  • معرفی > اعضا مرکز
رئیس مرکز: دکتر سلمان نقره کار (دکتری معماری)
معاون مرکز پژوهشی: دکتر مهدی اخترکاوان (دکتری معماری)
معاون دفتر فنی: مهندس مهدی ممتحنی (دانشجوی دکتری معماری)
کارشناس مرکز: مهندس افسانه آخوندزاده (دانشجوی کارشناسی ارشد معماری)


تعداد بازديد از اين صفحه : 380