انتخاب وب سایت:
 
تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی 94-93 19 آذر 1393

تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی 94 93

(مصوب اولین جلسۀ شورای آموزشی دانشگاه مورخ 9/ 2/ 93)

انتخاب واحد

93/6/19   تا 93/6/25

انتخاب واحد با تاخیر

93/6/26 تا 93/6/27

کنترل دروس توسط استاد راهنما

93/6/29 تا 93/6/30

شروع کلاس­ها

93/6/29

تعامل دانشجو و استاد راهنما

93/6/31

حذف و اضافه

93/7/14 تا 93/7/15

حذف تکدرس و نیمسال

93/9/15 تا 93/9/16

تکمیل فرم ارزشیابی اساتید و أخذ مجوز حضور در جلسه امتحانی

93/10/6 تا 93/10/14

پایان کلاس ها

93/10/18

امتحانات پایان نیسمال

93/10/20 تا 93/11/7 (16روز)

 

انتخاب واحد نیمسال دوم تحصیلی 94-93 : 93/10/13 تا 93/10/16

شروع کلاس‌ها:  .93/11/11


تعداد بازديد از اين صفحه : 310