معرفی کلی

با اتکال به الطاف حضرت حق و بهره مندی از ظرفیت علمی استادان گرامی دانشگاه کاشان در رشته ها و گرایش های مرتبط، مرکز پژوهشی معماری و شهرسازی دانشگاه کاشان با هدف توسعه مرزهای علمی- پژوهشی و اجرایی، فعالیت های خود را در سه حوزه پژوهشی، اجرایی و اسنادی آغاز نموده است.

در حوزه پژوهشی: قصد دارد تا با برگزاری نشست ها، سخنرانی ها و کارگاه های علمی و نیز دعوت از صاحب نظران داخلی و خارجی، زمینه های علمی و پژوهشی را در بین دانشجویان، متخصصان و علاقمندان ترویج نماید.

در حوزه اجرایی: با بهره مندی از تجارب ارزشمند استادان ارجمند در حوزه های معماری، مرمت، عمران، برنامه ریزی شهری و جامعه شناسی تلاش دارد تا به عنوان یکی از مراکز پژوهشی هشت گانه حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه از طریق تعامل با دستگاه های اجرایی در سطح شهر، منطقه و کشور، توان علمی و اجرایی خود را به منصه ظهور رساند و به عنوان یک بازوی علمی و اجرایی و در تعامل با صنعت، یاری رسان دستگاه های اجرایی باشد. 

در حوزه اسناد و مدارک معماری: در تلاش است تا با توجه به در اخیار داشتن اسناد و مدارک ارزشمند در حوزه های مرتبط با معماری به متقاضیان و پژوهشگران داخلی و خارجی، ارایه خدمات نماید. تدوین و نشر پژوهش های موجود، گام مهم دیگری است که مرکز در پی تحقق آن است.