اهداف و شرح وظایف

اهداف و شرح وظایف مرکز

  •   جمع آوری ، تنظیم و طبقه بندی اسناد و مدارک لازم تحقیقاتی برای آموزش و پژوهش در عرصه معماری
  • کوشش در جهت توسعه همکاری با مراکز تحقیقاتی و اجرایی (داخلی و خارجی)
  • گردآوری مجموعه ای غنی از منابع اطلاعاتی در زمینه معماری به خصوص معماری ایرانی و بالاخص معماری مناطق حاشیه کویر