پایان نامه های کارشناسی ارشد-.-

 

ردیف   کاربری      عنوان نام دانشجو استاد دانلود
6 مسکونی دهکده کودکان بی سرپرست قمصر با رویکرد نقش طبیعت در شکل گیری شخصیت آنها اسماء خامه چیان دکتردیواندری فایل
11 مسکونی طراحی مجدد مسکن مهر نیکان قائم شهر با رویکرد معماری پایدار زهرا احمدی پور دکتر اخترکاوان فایل
24 مسکونی طراحی مجتمع مسکونی 50 واحدی بر اساس اصول و الگوهای خانه های سنتی در منطقه گرم و خشک کاشان فاطمه رضوی زاده دکتر نقره کار فایل
27 مسکونی مجتمع مسکونی در کاشان با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی آفرین ایرانی نژاد دکتر فرشچی فایل
28 مسکونی طراحی مجتمع مسکونی همساز با اقلیم در اصفهان با تاکید بر روش های مقداری امیرحسین امین الضربیان دکتر اخترکاوان فایل
30 مسکونی طراحی پوشش تا شونده برای خانه های حیاط مرکزی یزد امیر عباس یاوری دکتر لاری - دکتر صادقپور فایل
32 مسکونی طرح مجموعه مسکونی کاشان با تاکید بر نسبت روانشناسی محیط و معماری وحید عسگری کاشان دکتر فرشچی فایل
35 مسکونی مجموعه مسکونی 60واحدی کاشان با نگاهی به سبک زندگی ایرانی - اسلامی حامد کرباسی دکتر نقره کار فایل
41 مسکونی طراحی مجتمع مسکونی در کاشان با تاکید بر پایداری اجتماعی زهرا شیرزادی دکتر فرشچی فایل
42 مسکونی سرای محله مشتاق با رویکرد پایداری اجتماعی و فرهنگی در اصفهان علی قائدی طالخونچه دکتر دانایی نیا فایل
49 مسکونی طراحی برج غیر فعال مسکونی با رویکرد بهره گیری از منابع تجدید شونده در شمال غرب تهران ساسان رشیدیان دزفولی دکتر اخترکاوان فایل
55 مسکونی طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد انطباق مساکن با اقلیم کاشان سیاوش جلالی دکتر اخترکاوان فایل
56 مسکونی طراحی باغ طبقاتی با رویکرد مقابله موضعی با پدیده ریزگرد در راستای بهبود و جریان هوای مجتمع های مسکونی محمد مهدی محمدی دکتر اخترکاوان فایل
63 مسکونی طراحی مجتمع مسکونی در محله جماله اصفهان با رویکرد ارتقای خلاقیت کودکان در فضای باز مسکونی فرشاد یوسفی دکتر عمرانی پور- دکتر جیحانی فایل
70 مسکونی احیای بافت فرسوده شهرکرد؛ مطالعه موردی: طراحی خانه جوان با رویکرد توسعه میان افزا در محله چهار کارخانه محسن توکلی زانیانی دکتردیواندری فایل
79 مسکونی طراحی مجموعه زیستی بیست خانواری در محله تاریخی حسن آباد اصفهان با رویکرد احیای منزلت انسانی و تحقق حیات جمعی در مجموعه های مسکونی معاصر احسان حاجی رسولیها دکتر دانایی نیا فایل
81 مسکونی طراحی سرپناه موقت زلزله زدگان ساکن در محله ی محتشم کاشان از طریق بهره مندی از معماری آب انبارها و امکان سنجی و طراحی در فضای باز محلی محمد علی زاغیان دکتر دانایی نیا فایل
83 مسکونی طراحی مسکن در شهر باغبادران مبتنی بر روش های معماری جمع حامد ترکی باغبادرانی دکتر فرشچی- دکتر جیحانی فایل
85 مسکونی طراحی شهرک مسکونی با رویکرد کاهش مصرف انرژی با استفاده از طراحی همساز با اقلیم در شهر زنجان سولماز رمضانی دکتر فرشچی- دکترطاهباز فایل
89 مسکونی طراحی مجموعه مسکونی در بافت تاریخی مهرجرد میبد مبتنی بر مشق دانش ضمنی مسعود هدایی دکتر دانایی نیا فایل
98 مسکونی طراحی مجموعه مسکونی در شهر اصفهان با بکارگیری نقش فضای باز در بازگرداندن حس سرزندگی به زندگی امروز شادی اشراقی دکتر اختر کاوان فایل
100 مسکونی طراحی مجتمع مسکونی در میدان امیریه کاشان با رویکرد پدیدار شناسی زمینه طرح محسن عطارها دکتر جیحانی فایل
104 مسکونی مجموعه مسکونی بیدآباد اصفهان با تاکید بر ارتقای کیفیت فضاهای نیمه باز مهسا صفریان دکتردیواندری فایل
105 مسکونی طراحی خانه و واحد همسایگی در محله دردشت اصفهان از طریق بازخوانی فضای نیمه باز در خانه های تاریخی نگین مهدیه دکتر عمرانی پور فایل
109 مسکونی طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد تهویه طبیعی الهام دانشجو دکتر فرشچی- دکتر طاهباز فایل
111 مسکونی طراحی مجتمع چند منظوره کودکان کار با رویکرد کاهش آسیب های اجتماعی سینا ارجمند دکتر فرشچی فایل
113 مسکونی طراحی واحد همسایگی در شهرک غرب تهران با رویکرد انعطاف پذیری کالبدی بر اساس تغییر نیاز کاربران از دیدگاه الکساندر فرشته ریوندی دکتر عمرانی پور فایل

 

ردیف   کاربری      عنوان نام دانشجو استاد دانلود
2 آموزشی طراحی دبستان دخترانه با بررسی بازخورد روانشناسی زن در طراحی فضا ( در راستای آموزه های تربیت اسلامی) هاله هنریار دکتر نقره کار فایل
7 تحقیقاتی طراحی مرکز تاریخ و تمدن کاشان با توجه به نقش آب در شکل گیری نظام معماری کاشان محمد امین اسلامی دکتر عمرانی پور فایل
8 دانشگاهی طراحی مرکز آموزش معماری و هنر کاشان با رویکرد ارتقای تعاملات اجتماعی و  فرهنگی در محیط های شهری امیرحسین مستوفی زاده اظهری دکترفرشچی فایل
10 دانشگاهی طراحی دانشکده هنر و معماری کاشان با رویکرد بررسی تاثیر محیطی حیاط مرکزی در معماری پایدار کویری نسرین عباسی دکتر اخترکاوان فایل
14 آموزشی طراحی مدرسه ابتدایی با رویکرد یادگیری مشارکتی در اصفهان سارا عکافی دکتر عمرانی پور فایل
16 تحقیقاتی مرکز تحقیقات فناوری های نوین ساختمان با بهره گیری از سامانه های مبدل انرژی خورشیدی اشکان شجاعی اسدی دکتردیواندری فایل
18 دانشگاهی دانشکده معماری دانشگاه کاشان با رویکرد انرژی خورشیدی سید حامد یوسفی لیمنجویی دکتردیواندری فایل
19 آموزشی طراحی باغ-مدرسه با رویکرد به نقش طبیعت در آموزش نوجوانان مرضیه اسلامیان دکتر دانایی نیا فایل
36 آموزشی مدرسه معماری با رویکرد پرورش معمار کارآمد مهدیه آگاه دکتردیواندری فایل
37 آموزشی طراحی مدرسه معماری و هنر دخترانه کاشان با رویکرد زمینه گرایی با تاکید بر نگرش اقلیمی فاطمه نیکوفرد دکتر فرشچی فایل
48 دانشگاهی دانشکده معماری در بافت تاریخی کاشان حسین مستعلی دکتر نقره کار فایل
51 آموزشی طراحی مدرسه علمیه خواهران تهران مبتنی بر شناخت نظام آموزشی و کالبدی مدارس صفوی اصفهان فرانک مهدیزاده دکتر عمرانی پور فایل
61 دانشگاهی پژوهشکده انرژی خورشیدی دانشگاه کاشان با رویکرد استفاده از انرژی خورشیدی افشین کرمی مفرد دکتردیواندری فابل
67 آموزشی طراحی مهد کودک با رویکرد آشنایی کودکان با طبیعت بهاره ثالثی دکتر ممتحن فایل
68 آموزشی طراحی پاویون دانشجویی دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان با الهام از ساختار کانی ها فائزه طباطبایی منش دکتر عالمی-دکتر فرشچی فایل
71 آموزشی طراحی هنرستان دخترانه با رویکرد به معماری ارگانیک با بررسی مفهوم طبیعت بر شکل گیری فضای معماری در خصوص آموزشی شیدا بدیهی دکتر اخترکاوان فایل
72 دانشگاهی مرکز تعاملات اجتماعی دانشگاه کاشان با رویکرد تجلی خلاقیت در دانشجویان شاداب مباشری دکتردیواندری فایل
74 دانشگاهی طراحی پژوهشکده معماری در اصفهان با محوریت آراء هندسی اخوان الصفاء مریم عابدی زاده دکتر فرشچی فایل
77 آموزشی طراحی باغ مهد کودک در شهر کاشان بر پایه تاثیر طبیعت در ارتقاء یادگیری و رشد کودکان سید حسن طباطبایی دکتر نقره کار فایل
87 آموزشی طراحی مدرسه ابتدایی با رویکرد انطباق کالبد معماری با روش های آموزش هوشمند سارا عرب خزائلی دکتر فرشچی- دکتر جیحانی فایل
88 آموزشی مدرسه ابتدایی در اصفهان با نگاهی بر نقش طبیعت بر آموزش کودکان هنگامه تواهن دکتر فرشچی فایل
93 آموزشی طراحی مدرسه ابتدایی پسرانه با رویکرد ارتقاء حس تعلق به مکان در کاشان وحید میرزایی گودرزی دکتر دانایی نیا فایل
94 دانشگاهی طراحی پژوهشکده نجوم دانشگاه کاشان با رویکرد افزایش ارتباط بین انسان و آسمان از دیدگاه اسلام انیسه استاد غفاری دکتر دیواندری

فایل

99 آموزشی دبستان دخترانه باغ دانش در کاشان(دبستان دوازده کلاسه بر اساس تربیت جامع دانش آموزان ، با بررسی نظرات چهار گروه مرتبط با مدرسه) سمانه پارچه بافی دکتر نقره کار فایل
112 آموزشی مدرسه ابتدایی دخترانه با بهره گیری از نقش معماری مفاصل در ارتقاءسطح خلاقیت دانش آموزان شهر تهران سارا موسوی دکتر دیواندری فایل

 

ردیف   کاربری     عنوان نام دانشجو استاد دانلود
4 مذهبی حسینیه عصر انتظار، حسینیه فرهنگساز، طرح توسعه تکیه پانخل در کاشان با رویکرد نقش مکانهای آیینی در شکل گیری سبک زندگی حسینی احمد نوذری فردوسیه دکتر نقره کار فایل
31 مذهبی توسعه مجموعه زیارتی سیاحتی فیض آباد آران و بیدگل با رویکرد ارتقای منزلت اجتماعی زائر و ترویج گردشگری مذهبی حبیب اله پور ابراهیمی آرانی دکتر دانایی نیا فایل
46 مذهبی طراحی معماری حسینیه مبتنی برتاثیر کاربندی در نظام شکل یابی معماری قاجار کاشان مریم شکیبا دکتر عمرانی پور فایل
50 مذهبی طراحی مسجد محله قیطریه با رویکرد ایجاد پیوند بین مسجد و کارکردهای فرهنگی و اجتماعی در بستر محله مریم صفوتی دکتر عمرانی پور فایل
92 مذهبی بهسازی و طرح توسعه امامزاده صالح تجریش با رویکرد ارتقاء منظر فرهنگی لیلا معمار زاده فرشچی دکتر دانایی نیا فایل

 

ردیف   کاربری       عنوان نام دانشجو استاد دانلود
3 سایر طراحی و ارتقاء کیفیت اقلیمی - اجتماعی مسیرهای ارتباطی باز و نیمه باز پردیس دانشگاه کاشان ناهیده رضایی دکتر عمرانی پور- دکتر طاهباز فایل
5 اداری طراحی ساختمان شورای اسلامی شهر قم با استفاده از مفاهیم هندسه در معماری اسلامی ایران سید محمد میر اسماعیلی دکترفرشچی فایل
34 سیاسی طراحی مرکز گفتگوی ادیان تهران با بهره گیری از وجوه مشترک هنر قدسی سیده آیدا برکاتی دکتر دیواندری فایل
47 ورزشی مجموعه ورزش های باستانی و پهلوانی کاشان با رویکرد ارتقاء الگوهای رفتاری مبتنی بر آئین فتوت و جوانمردی مهرناز توتونچی دکتر دانایی نیا فایل
54 باز و سبز طراحی باغ گل قمصر کاشان با رویکرد بایونیک با الهام از فرم گل آفتابگردان الهه نجفی مهیاری دکتر لاری - دکتر فرشچی فایل
59 باز و سبز طراحی پاویون با رویکرد بایومیمتیک با الگوگیری از ساختار بدن ستاره دریایی هدا هنر دوست دکتر لاری - دکتر فرشچی فایل
62 باز و سبز باغ فرآوری دانشگاه کاشان با رویکرد تعامل دانشگاه با شهر با استفاده از ظرفیت ها و استعدادهای منطقه ای فاطمه اسدی دکتر نقره کار فایل
64 باز و سبز طراحی باغ طبقاتی با رویکرد مقابله موضعی با پدیده ریزگرد در راستای بهبود کیفیت و جریان هوای مجتمع های مسکونی محمد مهدی محمدی دکتر دیواندری فایل
80 سایر طراحی سقف گسترده با الهام از ساختار دیاتوم ها زهرا شریف طهرانی دکترفرشچی فایل
84 شهری ساماندهی کارکردی و کیفی محیط فضاهای ساحلی مطالعه موردی ساحل محله جفره در بوشهر علی جمهیری دکتر عمرانی پور فایل
96 باز و سبز طراحی الگوریتمیک گلخانه مرکزی باغ گیاهشناسی قم با الگوبرداری از نوار موبیوس سمانه سهامی دکتر دیواندری- دکتر صادقپور فایل
97 سایر طراحی نمای پاسخگو بر مبنای الگوبرداری از طبیعت و بهره گیری از فن آوری هوشمند زیبا درویش پرور دکتر صادقپور فایل
101 سایر طراحی پل عابر پیاده در پارک بزرگ کاشان با رویکرد بیونیک نیکو گل کار دکتر دیواندری- دکتر صادقپور فایل
103 سایر طراحی پاویون پوسته ای با تاکید بر بهینه سازی هندسی مریم مهرنیا دکتر صادقپور فایل
106 ورزشی مجموعه ورزشی درمانی بانوان اصفهان با بهره گیری از طبیعت در جهت بهبود کیفیت زندگی مریم مدیر دکتر دیواندری فایل
114 سایر طراحی نمای هوشمند در حوزه جبهه جنوبی برای یک ساختمان مسکونی در کاشان با رویکرد الهام از طبیعت سمانه جوانمرد دکتر فرشچی فایل
115 شهری طراحی ایستگاه مترو شهرک اکباتان تهران با رویکرد پایداری محله در دفاع غیر عامل شهری مرتضی مجیدی دکتر عمرانی پور فایل

 

ردیف   کاربری      عنوان نام دانشجو استاد دانلود
12 فرهنگی باغ موزه فرش همدان با رویکرد فرهنگی و رهیافت هایی از الگوی باغ ایرانی در هسته تاریخی شهر همدان قدسی عظیم پور دکتر دانایی نیا فایل
13 فرهنگی مجموعه فرهنگی- گردشگری طاق بستان، بر اساس نقش موسیقی و نمایش های آیینی- محلی کرمانشاه در تعریف فضا آتنا جوشقانی دکتر عمرانی پور فایل
17 فرهنگی مجتمع فرهنگی شهر تبریز با هدف ارتقاء جایگاه اجتماعی زنان طوبی اکبری قریبه دکتر عمرانی پور فایل
20 فرهنگی تالار شهر قزوین با رویکرد معماری همساز با اقلیم پریا السادات سیف دکتردیواندری فایل
21 فرهنگی باغ موزه معماری ادیان در یزد با رویکرد معماری بومی مریم جابریان همدانی دکتردیواندری فایل
22 فرهنگی طراحی یادمان مولانا با رویکرد ادراکات حسی پالاسما در شیراز مریم اسدپور دکتر عمرانی پور-دکتر جیحانی فایل
52 فرهنگی کانون پرورشی فکری کودکان وردآورد تهران با رویکرد پرورش خلاقیت کودک امیر طاهری دکتر فرشچی فایل
53 فرهنگی تئاتر شهر بوشهر بر اساس شناخت و احیای آئین های سنتی سید میثم خسروانی دکتر عمرانی پور فایل
57 فرهنگی طراحی تماشاخانه با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی فرهنگی در شیراز مریم جبه دارباشی دکتر عمرانی پور- دکتر دانایی نیا فایل
66 فرهنگی موزه هنر کاشان با رویکرد معماری باغ های ایرانی لیلا شهسواریان کتردیواندری فایل
75 فرهنگی طراحی خانه اپرای ایران محمدجواد میر جلیلی دکتر عالمی-دکتر صادق پور فایل
78 فرهنگی موزه فرش کاشان با رویکرد طراحی موزه جامعه محور امین عارف نیا دکتر یادگاری فایل
82 فرهنگی طراحی پارامتریک سقف و جداره های تالار فارابی با رویکرد بهینه سازی اکوستیک داخل سالن هانیه مجیدی دکتر فرشچی فابل
90 فرهنگی طراحی میان افزای موزه ی میراث معماری کاشان(در اندیشه احیای ارتباط فضای معماری و فضای شهری) یاسمن ولی دکتر جیحانی فایل
91 فرهنگی طراحی موزه تاریخ و هنر کاشان با رویکرد ایجاد فضاهای نوین فرهنگی با تکیه بر معماری تاریخی کاشان پریسا پرنور دکتر فرشچی فایل
95 فرهنگی طراحی مرکز هنرهای آئینی و نمایشی در محله محتشم کاشان، در اندیشه ارتقاء حیات جمعی و احیای فضای شهری پریچهر شفیعی دکتر جیحانی فایل

 

ردیف               کاربری                                       عنوان                                                             نام دانشجو    استاد دانلود  
38 درمانی طراحی سلامتکده طب سنتی ایرانی-اسلامی با رویکرد مزاج شناسی مرضیه امامی میبدی دکتردیواندری فایل
43 درمانی طراحی پردیس بانوان درچه اصفهان با رویکرد ارتقاء شاخص های سلامت ریحانه بذر افکن اصفهانی دکتر اخترکاوان فایل
65 درمانی مجتمع توانبخشی معلولین در تهران با رویکرد ارتقاء سطح تعاملات اجتماعی نیلوفر فتحی کتردیواندری فایل
76 درمانی طراحی بیمارستان تخصصی پوست و زیبایی در شهر قم با رویکرد تعامل با طبیعت نورالزهرا حمیدیان دکتر اخترکاوان فایل

 

ردیف کاربری            عنوان   نام دانشجو استاد دانلود          
23 نمایشگاهی طراحی مجتمع تجاری نمایشگاهی فرش با رویکرد معماری بومی کاشان مرضیه علی جان زاده دکتردیواندری فایل
25 صنعتی طراحی، تطبیق و استفاده مجدد بناهای فرسوده و از کار افتاده صنعتی با رویکرد توسعه پایدار هنگامه نانکلی دکتر اخترکاوان فایل
26 تجاری طراحی آتریوم به عنوان منبع نور و حرارت در یک مرکز تجاری سعیده نکویی دکتر اخترکاوان فایل
86 تجاری طراحی مجتمع تجاری اداری در اصفهان با رویکرد الهام از طبیعت برای دریافت بهینه نور روز در فضاهای مرکزی صبا حر دکتر فرشچی- دکتر اخترکاوان فایل

 

ردیف      کاربری عنوان نام دانشجو استاد دانلود
1 نفریحی مجموعه تفریحی فرهنگی سالمندان با الهام از باغهای ایرانی(با تاکید بر تاثیر محیط بر سالمند) وجیهه جعفری ندوشن دکترفرشچی فایل
9 گردشگری طراحی هتل چهارستاره با رویکرد ارتقاء تعاملات فرهنگی شهروندان مرضیه خالصی دکتر عمرانی پور فایل
15 گردشگری اردوگاه کویری ورزشهای اتومبیل رانی با رویکرد اکولوژیک مصطفی آزاد دکتردیواندری فایل
29 گردشگری طراحی مجتمع گردشگری تفریحی کویر مرنجاب با تاکید بر هماهنگی معماری و سازه در معماری سنتی ایران مرتضی رشیدی دکتر فرشچی فایل
39 گردشگری مجموعه اقامتی تفریحی در اصفهان با تاکید بر معماری سبز نسرین نصیری دکتر اخترکاوان فایل
40 گردشگری طراحی مرکز تجاری رفاهی اصفهان با رویکرد معماری سبز مطابق با استاندارد لید علیرضا ستوده دکتر اخترکاوان فایل
44 گردشگری-درمانی هتل بیمارستان تخصصی بیماری های عفونی کودکان اصفهان با رویکرد ارتقای تعاملات  رفتاری والدین و کودک زهرا امیر عضدی دکتردیواندری فایل
58 گردشگری مجموعه اقامتی تفریحی لافت با رویکرد معماری زمینه گرا علی شنتیا دکتر فرشچی فایل
60 گردشگری اقامتگاه گردشگری با رویکرد ارتقای ارزش های بومی، مطالعه موردی« روستای سرآقا سید؛ چهار محال بختیاری» پریسا ایزدی بروجنی دکتر دانایی نیا فایل
69 گردشگری طراحی یادمان میدان ولیعصر تهران با رویکرد بهینه یابی سازه ای و استفاده از دانش با یونیک زهرا ثابت قدم دکتر عالمی- دکتر صادقپور فایل
73 گردشگری اقامتگاه گردشگری با رویکرد زیبا شناسی در آراء ابوعلی سینا عادل رشیدی دکتر فرشچی فایل
102 گردشگری طراحی مجموعه اقامتی بوم گردی، متکی بر روش های غیر فعال خورشیدی در اقلیم سرد و کوهپایه ای شهرستان برزک محمد حسین کوشش خواجویی دکتر فرشچی فایل
107 گردشگری طراحی پناهگاه کوهستانی کوه کرکس نطنز با رویکرد بایونیک با هدف جذب بهینه انرژی خورشیدی محمد تقدیسی دکتر دیواندری فایل
108 گردشگری توانمند سازی هسته مرکزی روستای قهی برای اهداف گردشگری با نگاه به فرهنگ بومی زهره بیگی دکتر دیواندری فایل
110 گردشگری طراحی اقامتگاه همساز با اقلیم با تاکید بر جرم حرارتی در اقلیم گرم و خشک کاشان زهرا کاکش پور دکتر فرشچی- دکتر طاهباز فایل