آئین نامه نحوه استفاده از اطلاعات مرکز اسناد

 

  1. استفاده از اسناد مرکز، برای کلیه مراجعان با همراه داشتن فرم عضویت امکان پذیر است (تکمیل فرم عضویت، از طریق سایت مرکز اسناد امکان پذیر می باشد).

تبصره: مرکز از ارایه هرگونه خدمات به مراجعانی که فرم عضویت را تکمیل ننموده باشند، معذور است.

  • حق عضویت سالانه برای استادان محترم دانشگاه کاشان  100000 ریال می باشد.
  • حق عضویت سالانه برای دانشجویان دانشگاه کاشان  200000 ریال می باشد.
  • حق عضویت سالانه برای دانشجویان سایر دانشگاه ها  400000 ریال می باشد.
  • حق عضویت سالانه سازمان ها و شرکت ها سالانه 500000 ریال می باشد.

 

2- برای مراجعان سازمان ها و شرکت ها، ارائه معرفی نامه از دستگاه مربوطه خطاب به رییس مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان و همراه داشتن فرم عضویت الزامی است.

3-امکان بهره برداری از منابع مرکز صرفاً با رعایت موارد زیر امکان پذیر است:

3-1. عکس برداری از اسناد مرکز اعم از پایان نامه ها و پروژه ها صرفاً برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه کاشان و حداکثر تا 10 صفحه نوشتاری و یا تصویری (در حضور مسئول مرکز اسناد) و با پرداخت مبلغ 5000 ریال برای هر صفحه امکان پذیر است.

تبصره: در صورت عدم عضویت فرد مراجعه کننده در مرکز اسناد، صرفاً برای یک بار و با پرداخت وجه به ازای هر صفحه، 15000 ریال امکان پذیر خواهد بود.

3-2. عکس برداری از اسناد مرکز اعم از پایان نامه ها و پروژه ها برای دانشجویان کارشناسی ارشد، دکتری و نیز استادان سایر دانشگاه‌ها حداکثر تا 10 صفحه نوشتاری و یا تصویری (در حضور مسئول مرکز اسناد) و با پرداخت مبلغ 10000 ریال برای هر صفحه امکان پذیر خواهد بود.

تبصره: در صورت عدم عضویت فرد مراجعه کننده در مرکز اسناد، صرفاً برای یک بار و با پرداخت وجه به ازای هر صفحه، 20000 ریال امکان پذیر خواهد بود. 

3-3. رعایت وجوه اخلاقی در زمان بهره برداری از منابع مرکز از جمله ارجاع دهی به مرکز و نویسندگان اثر بر محققان ارجمند واجب خواهد بود.

4- استفاده از تمامی تجهیزات سمعی و بصری در محل مرکز اسناد ممنوع می باشد.

5- ورود دانشجویان و مراجعان محترم به محدوده مخزن مرکز اسناد ممنوع می باشد.

6- خروج هرگونه اسناد و تجهیزات از محل مرکز اسناد به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.

آیین نامه مذکور از اول تیرماه 1396 لازم الاجرا خواهد بود.

                                                                                                 با تشکر

مرکز اسناد معماری