چشم انداز

چشم اندازمرکز

مرکز اسناد معماری دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان در 5 سال آینده (1395) به یاری پروردگار مکانی خواهد بود که مجموعه پروژه های دانشجویی را سامان داده و به آسانی، به دو صورت مکتوب و دیجیتالی، در دسترس مخاطبان خود قرار می دهد. این مرکز، بعنوان یک بانک اطلاعات علمی معماری در تعامل با دیگر مراکز دانشگاهی و حرفه ای همنوع خود، به توسعه و تعمیق دانش معماری و انباشت اطلاعات علمی در زمینه های مرتبط با معماری، بخصوص با رویکرد «معماری ایرانی» و بالأخص با نگاه به «معماری مناطق کویری» ایران می پردازد. در همین راستا این مرکز با هدف هویت بخشی و ایجاد روحیه خودباوری در معماران نسلهای حال و آینده و ترویج شعار «ما می توانیم» و با امید به آینده ای سرفراز برای ایران اسلامی، با تکیه بر پتانسیلهای نهفته در منطقه کاشان، بعنوان یک بخش فعال دانشکده در تبدیل شدن آن به «قطب علمی-پژوهشی معماری بومی مناطق کویری ایران» ایفای نقش کرده و از این طریق سهم خود را در شکل گیری و بازسازی «تمدن نوین ایرانی-اسلامی» ادا می کند.