سلسله نشست ها

 

ردیف

سخنران

عنوان سخنرانی

تاریخ

مستندات

1

مهندس اورازانی

راههایی مطمئن برای معمار نشدن

10/8/91

word

2

دکتر رنجبر

نقش الگوهای معماری در فرآیند طراحی

30/7/92

صوتی، متن ویرایش نشده سخنرانی

3

دکتر عبدا.. زاده

نگاهی بر معماری بر اساس ارکان اربعه

28/8/92

صوتی، متن سخنرانی ویرایش نشده

4

دکتر سهراب زاده، حجت الاسلام موحدی، دکتر نقره کار

نسبت مکان زندگی به سبک زندگی از منظر جامعه شناسی و اندیشه اسلامی

5/9/92

صوتی، متن سخنرانی