کنفرانس بین المللی معماری و ریاضیات

۰۴ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۹:۱۲
تعداد بازدید:۱۵۳۴
کنفرانس بین المللی معماری و ریاضیات

ریاضیات و هندسه پایه اصلی معماری بناهاست