کارگاه دانش افزایی ؛ روش های پژوهشی و تاریخ علم

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۱۰:۳۶
تعداد بازدید:۱۲۸۲
کارگاه دانش افزایی ؛ روش های پژوهشی و تاریخ علم

کارگاه دانش افزایی روش های پژوهشی و تاریخ علم با حضور سرکار خانم دکتر الهه خیر اندیش در دوم اردیبهشت 1397در سالن کنفرانس دانشکده علوم پایه برگزار گردید.