پایان نامه های کارشناسی ارشد معماری

 

ردیف   کاربری      عنوان نام دانشجو استاد دانلود
1 تفریحی مجموعه تفریحی فرهنگی سالمندان با الهام از باغهای ایرانی(با تاکید بر تاثیر محیط بر سالمند) وجیهه جعفری ندوشن دکترفرشچی فایل
2 آموزشی طراحی دبستان دخترانه با بررسی بازخورد روانشناسی زن در طراحی فضا ( در راستای آموزه های تربیت اسلامی) هاله هنریار دکتر نقره کار فایل
3 سایر طراحی و ارتقاء کیفیت اقلیمی - اجتماعی مسیرهای ارتباطی باز و نیمه باز پردیس دانشگاه کاشان ناهیده رضایی دکتر عمرانی پور- دکتر طاهباز فایل
4 مذهبی حسینیه عصر انتظار، حسینیه فرهنگساز، طرح توسعه تکیه پانخل در کاشان با رویکرد نقش مکانهای آیینی در شکل گیری سبک زندگی حسینی احمد نوذری فردوسیه دکتر نقره کار فایل
5 اداری طراحی ساختمان شورای اسلامی شهر قم با استفاده از مفاهیم هندسه در معماری اسلامی ایران سید محمد میر اسماعیلی دکترفرشچی فایل
6 مسکونی دهکده کودکان بی سرپرست قمصر با رویکرد نقش طبیعت در شکل گیری شخصیت آنها اسماء خامه چیان دکتردیواندری فایل
7 تحقیقاتی طراحی مرکز تاریخ و تمدن کاشان با توجه به نقش آب در شکل گیری نظام معماری کاشان محمد امین اسلامی دکتر عمرانی پور فایل
8 دانشگاهی طراحی مرکز آموزش معماری و هنر کاشان با رویکرد ارتقای تعاملات اجتماعی و  فرهنگی در محیط های شهری امیرحسین مستوفی زاده اظهری دکترفرشچی فایل
9 گردشگری طراحی هتل چهارستاره با رویکرد ارتقاء تعاملات فرهنگی شهروندان مرضیه خالصی دکتر عمرانی پور فایل
10 دانشگاهی طراحی دانشکده هنر و معماری کاشان با رویکرد بررسی تاثیر محیطی حیاط مرکزی در معماری پایدار کویری نسرین عباسی دکتر اخترکاوان فایل
11 مسکونی طراحی مجدد مسکن مهر نیکان قائم شهر با رویکرد معماری پایدار زهرا احمدی پور دکتر اخترکاوان فایل
12 فرهنگی باغ موزه فرش همدان با رویکرد فرهنگی و رهیافت هایی از الگوی باغ ایرانی در هسته تاریخی شهر همدان قدسی عظیم پور دکتر دانایی نیا فایل
13 فرهنگی مجموعه فرهنگی- گردشگری طاق بستان، بر اساس نقش موسیقی و نمایش های آیینی- محلی کرمانشاه در تعریف فضا آتنا جوشقانی دکتر عمرانی پور فایل
14 آموزشی طراحی مدرسه ابتدایی با رویکرد یادگیری مشارکتی در اصفهان سارا عکافی دکتر عمرانی پور فایل
15 گردشگری اردوگاه کویری ورزشهای اتومبیل رانی با رویکرد اکولوژیک مصطفی آزاد دکتردیواندری فایل
16 تحقیقاتی مرکز تحقیقات فناوری های نوین ساختمان با بهره گیری از سامانه های مبدل انرژی خورشیدی اشکان شجاعی اسدی دکتردیواندری فایل
17 فرهنگی مجتمع فرهنگی شهر تبریز با هدف ارتقاء جایگاه اجتماعی زنان طوبی اکبری قریبه دکتر عمرانی پور فایل
18 دانشگاهی دانشکده معماری دانشگاه کاشان با رویکرد انرژی خورشیدی سید حامد یوسفی لیمنجویی دکتردیواندری فایل
19 آموزشی طراحی باغ-مدرسه با رویکرد به نقش طبیعت در آموزش نوجوانان مرضیه اسلامیان دکتر دانایی نیا فایل
20 فرهنگی تالار شهر قزوین با رویکرد معماری همساز با اقلیم پریا السادات سیف دکتردیواندری فایل
21 فرهنگی باغ موزه معماری ادیان در یزد با رویکرد معماری بومی مریم جابریان همدانی دکتردیواندری فایل
22 فرهنگی طراحی یادمان مولانا با رویکرد ادراکات حسی پالاسما در شیراز مریم اسدپور دکتر عمرانی پور-دکتر جیحانی فایل
23 نمایشگاهی طراحی مجتمع تجاری نمایشگاهی فرش با رویکرد معماری بومی کاشان مرضیه علی جان زاده دکتردیواندری فایل
24 مسکونی طراحی مجتمع مسکونی 50 واحدی بر اساس اصول و الگوهای خانه های سنتی در منطقه گرم و خشک کاشان فاطمه رضوی زاده دکتر نقره کار فایل
25 صنعتی طراحی، تطبیق و استفاده مجدد بناهای فرسوده و از کار افتاده صنعتی با رویکرد توسعه پایدار هنگامه نانکلی دکتر اخترکاوان فایل
26 تجاری طراحی آتریوم به عنوان منبع نور و حرارت در یک مرکز تجاری سعیده نکویی دکتر اخترکاوان فایل
27 مسکونی مجتمع مسکونی در کاشان با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی آفرین ایرانی نژاد دکتر فرشچی فایل
28 مسکونی طراحی مجتمع مسکونی همساز با اقلیم در اصفهان با تاکید بر روش های مقداری امیرحسین امین الضربیان دکتر اخترکاوان فایل
29 گردشگری طراحی مجتمع گردشگری تفریحی کویر مرنجاب با تاکید بر هماهنگی معماری و سازه در معماری سنتی ایران مرتضی رشیدی دکتر فرشچی فایل
31 مذهبی توسعه مجموعه زیارتی سیاحتی فیض آباد آران و بیدگل با رویکرد ارتقای منزلت اجتماعی زائر و ترویج گردشگری مذهبی حبیب اله پور ابراهیمی آرانی دکتر دانایی نیا فایل
32 مسکونی طرح مجموعه مسکونی کاشان با تاکید بر نسبت روانشناسی محیط و معماری وحید عسگری کاشان دکتر فرشچی فایل
           
34 سیاسی طراحی مرکز گفتگوی ادیان تهران با بهره گیری از وجوه مشترک هنر قدسی سیده آیدا برکاتی دکتر دیواندری فایل
35 مسکونی مجموعه مسکونی 60واحدی کاشان با نگاهی به سبک زندگی ایرانی - اسلامی حامد کرباسی دکتر نقره کار فایل
36 آموزشی مدرسه معماری با رویکرد پرورش معمار کارآمد مهدیه آگاه دکتردیواندری فایل
37 آموزشی طراحی مدرسه معماری و هنر دخترانه کاشان با رویکرد زمینه گرایی با تاکید بر نگرش اقلیمی فاطمه نیکوفرد دکتر فرشچی فایل
38 درمانی طراحی سلامتکده طب سنتی ایرانی-اسلامی با رویکرد مزاج شناسی مرضیه امامی میبدی دکتردیواندری فایل
39 گردشگری مجموعه اقامتی تفریحی در اصفهان با تاکید بر معماری سبز نسرین نصیری دکتر اخترکاوان فایل
40 گردشگری طراحی مرکز تجاری رفاهی اصفهان با رویکرد معماری سبز مطابق با استاندارد لید علیرضا ستوده دکتر اخترکاوان فایل
41 مسکونی طراحی مجتمع مسکونی در کاشان با تاکید بر پایداری اجتماعی زهرا شیرزادی دکتر فرشچی فایل
42 مسکونی سرای محله مشتاق با رویکرد پایداری اجتماعی و فرهنگی در اصفهان علی قائدی طالخونچه دکتر دانایی نیا فایل
43 درمانی طراحی پردیس بانوان درچه اصفهان با رویکرد ارتقاء شاخص های سلامت ریحانه بذر افکن اصفهانی دکتر اخترکاوان فایل
44 گردشگری-درمانی هتل بیمارستان تخصصی بیماری های عفونی کودکان اصفهان با رویکرد ارتقای تعاملات  رفتاری والدین و کودک زهرا امیر عضدی دکتردیواندری فایل
46 مذهبی طراحی معماری حسینیه مبتنی برتاثیر کاربندی در نظام شکل یابی معماری قاجار کاشان مریم شکیبا دکتر عمرانی پور فایل
47 ورزشی مجموعه ورزش های باستانی و پهلوانی کاشان با رویکرد ارتقاء الگوهای رفتاری مبتنی بر آئین فتوت و جوانمردی مهرناز توتونچی دکتر دانایی نیا فایل
48 دانشگاهی دانشکده معماری در بافت تاریخی کاشان حسین مستعلی دکتر نقره کار فایل
49 مسکونی طراحی برج غیر فعال مسکونی با رویکرد بهره گیری از منابع تجدید شونده در شمال غرب تهران ساسان رشیدیان دزفولی دکتر اخترکاوان فایل
50 مذهبی طراحی مسجد محله قیطریه با رویکرد ایجاد پیوند بین مسجد و کارکردهای فرهنگی و اجتماعی در بستر محله مریم صفوتی دکتر عمرانی پور فایل
51 آموزشی طراحی مدرسه علمیه خواهران تهران مبتنی بر شناخت نظام آموزشی و کالبدی مدارس صفوی اصفهان فرانک مهدیزاده دکتر عمرانی پور فایل
52 فرهنگی کانون پرورشی فکری کودکان وردآورد تهران با رویکرد پرورش خلاقیت کودک امیر طاهری دکتر فرشچی فایل
53 فرهنگی تئاتر شهر بوشهر بر اساس شناخت و احیای آئین های سنتی سید میثم خسروانی دکتر عمرانی پور فایل
55 مسکونی طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد انطباق مساکن با اقلیم کاشان سیاوش جلالی دکتر اخترکاوان فایل
56 مسکونی طراحی باغ طبقاتی با رویکرد مقابله موضعی با پدیده ریزگرد در راستای بهبود و جریان هوای مجتمع های مسکونی محمد مهدی محمدی دکتر اخترکاوان فایل
57 فرهنگی طراحی تماشاخانه با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی فرهنگی در شیراز مریم جبه دارباشی دکتر عمرانی پور- دکتر دانایی نیا فایل
58 گردشگری مجموعه اقامتی تفریحی لافت با رویکرد معماری زمینه گرا علی شنتیا دکتر فرشچی فایل
60 گردشگری اقامتگاه گردشگری با رویکرد ارتقای ارزش های بومی، مطالعه موردی« روستای سرآقا سید؛ چهار محال بختیاری» پریسا ایزدی بروجنی دکتر دانایی نیا فایل
61 دانشگاهی پژوهشکده انرژی خورشیدی دانشگاه کاشان با رویکرد استفاده از انرژی خورشیدی افشین کرمی مفرد دکتردیواندری فابل
62 باز و سبز باغ فرآوری دانشگاه کاشان با رویکرد تعامل دانشگاه با شهر با استفاده از ظرفیت ها و استعدادهای منطقه ای فاطمه اسدی دکتر نقره کار فایل
63 مسکونی طراحی مجتمع مسکونی در محله جماله اصفهان با رویکرد ارتقای خلاقیت کودکان در فضای باز مسکونی فرشاد یوسفی دکتر عمرانی پور- دکتر جیحانی فایل
64 باز و سبز طراحی باغ طبقاتی با رویکرد مقابله موضعی با پدیده ریزگرد در راستای بهبود کیفیت و جریان هوای مجتمع های مسکونی محمد مهدی محمدی دکتر دیواندری فایل
65 درمانی مجتمع توانبخشی معلولین در تهران با رویکرد ارتقاء سطح تعاملات اجتماعی نیلوفر فتحی کتردیواندری فایل
66 فرهنگی موزه هنر کاشان با رویکرد معماری باغ های ایرانی لیلا شهسواریان کتردیواندری فایل
67 آموزشی طراحی مهد کودک با رویکرد آشنایی کودکان با طبیعت بهاره ثالثی دکتر ممتحن فایل
70 مسکونی احیای بافت فرسوده شهرکرد؛ مطالعه موردی: طراحی خانه جوان با رویکرد توسعه میان افزا در محله چهار کارخانه محسن توکلی زانیانی دکتردیواندری فایل
71 آموزشی طراحی هنرستان دخترانه با رویکرد به معماری ارگانیک با بررسی مفهوم طبیعت بر شکل گیری فضای معماری در خصوص آموزشی شیدا بدیهی دکتر اخترکاوان فایل
72 دانشگاهی مرکز تعاملات اجتماعی دانشگاه کاشان با رویکرد تجلی خلاقیت در دانشجویان شاداب مباشری دکتردیواندری فایل
73 گردشگری اقامتگاه گردشگری با رویکرد زیبا شناسی در آراء ابوعلی سینا عادل رشیدی دکتر فرشچی فایل
74 دانشگاهی طراحی پژوهشکده معماری در اصفهان با محوریت آراء هندسی اخوان الصفاء مریم عابدی زاده دکتر فرشچی فایل
76 درمانی طراحی بیمارستان تخصصی پوست و زیبایی در شهر قم با رویکرد تعامل با طبیعت نورالزهرا حمیدیان دکتر اخترکاوان فایل
77 آموزشی طراحی باغ مهد کودک در شهر کاشان بر پایه تاثیر طبیعت در ارتقاء یادگیری و رشد کودکان سید حسن طباطبایی دکتر نقره کار فایل
78 فرهنگی موزه فرش کاشان با رویکرد طراحی موزه جامعه محور امین عارف نیا دکتر یادگاری فایل
79 مسکونی طراحی مجموعه زیستی بیست خانواری در محله تاریخی حسن آباد اصفهان با رویکرد احیای منزلت انسانی و تحقق حیات جمعی در مجموعه های مسکونی معاصر احسان حاجی رسولیها دکتر دانایی نیا فایل
81 مسکونی طراحی سرپناه موقت زلزله زدگان ساکن در محله ی محتشم کاشان از طریق بهره مندی از معماری آب انبارها و امکان سنجی و طراحی در فضای باز محلی محمد علی زاغیان دکتر دانایی نیا فایل
83 مسکونی طراحی مسکن در شهر باغبادران مبتنی بر روش های معماری جمع حامد ترکی باغبادرانی دکتر فرشچی- دکتر جیحانی فایل
84 شهری ساماندهی کارکردی و کیفی محیط فضاهای ساحلی مطالعه موردی ساحل محله جفره در بوشهر علی جمهیری دکتر عمرانی پور فایل
85 مسکونی طراحی شهرک مسکونی با رویکرد کاهش مصرف انرژی با استفاده از طراحی همساز با اقلیم در شهر زنجان سولماز رمضانی دکتر فرشچی- دکترطاهباز فایل
87 آموزشی طراحی مدرسه ابتدایی با رویکرد انطباق کالبد معماری با روش های آموزش هوشمند سارا عرب خزائلی دکتر فرشچی- دکتر جیحانی فایل
88 آموزشی مدرسه ابتدایی در اصفهان با نگاهی بر نقش طبیعت بر آموزش کودکان هنگامه تواهن دکتر فرشچی فایل
89 مسکونی طراحی مجموعه مسکونی در بافت تاریخی مهرجرد میبد مبتنی بر مشق دانش ضمنی مسعود هدایی دکتر دانایی نیا فایل
90 فرهنگی طراحی میان افزای موزه ی میراث معماری کاشان(در اندیشه احیای ارتباط فضای معماری و فضای شهری) یاسمن ولی دکتر جیحانی فایل
91 فرهنگی طراحی موزه تاریخ و هنر کاشان با رویکرد ایجاد فضاهای نوین فرهنگی با تکیه بر معماری تاریخی کاشان پریسا پرنور دکتر فرشچی فایل
92 مذهبی بهسازی و طرح توسعه امامزاده صالح تجریش با رویکرد ارتقاء منظر فرهنگی لیلا معمار زاده فرشچی دکتر دانایی نیا فایل
93 آموزشی طراحی مدرسه ابتدایی پسرانه با رویکرد ارتقاء حس تعلق به مکان در کاشان وحید میرزایی گودرزی دکتر دانایی نیا فایل
94 دانشگاهی طراحی پژوهشکده نجوم دانشگاه کاشان با رویکرد افزایش ارتباط بین انسان و آسمان از دیدگاه اسلام انیسه استاد غفاری دکتر دیواندری

فایل

95 فرهنگی طراحی مرکز هنرهای آئینی و نمایشی در محله محتشم کاشان، در اندیشه ارتقاء حیات جمعی و احیای فضای شهری پریچهر شفیعی دکتر جیحانی فایل
98 مسکونی طراحی مجموعه مسکونی در شهر اصفهان با بکارگیری نقش فضای باز در بازگرداندن حس سرزندگی به زندگی امروز شادی اشراقی دکتر اختر کاوان فایل
99 آموزشی دبستان دخترانه باغ دانش در کاشان(دبستان دوازده کلاسه بر اساس تربیت جامع دانش آموزان ، با بررسی نظرات چهار گروه مرتبط با مدرسه) سمانه پارچه بافی دکتر نقره کار فایل
100 مسکونی طراحی مجتمع مسکونی در میدان امیریه کاشان با رویکرد پدیدار شناسی زمینه طرح محسن عطارها دکتر جیحانی فایل
102 گردشگری طراحی مجموعه اقامتی بوم گردی، متکی بر روش های غیر فعال خورشیدی در اقلیم سرد و کوهپایه ای شهرستان برزک محمد حسین کوشش خواجویی دکتر فرشچی فایل
104 مسکونی مجموعه مسکونی بیدآباد اصفهان با تاکید بر ارتقای کیفیت فضاهای نیمه باز مهسا صفریان دکتردیواندری فایل
105 مسکونی طراحی خانه و واحد همسایگی در محله دردشت اصفهان از طریق بازخوانی فضای نیمه باز در خانه های تاریخی نگین مهدیه دکتر عمرانی پور فایل
106 ورزشی مجموعه ورزشی درمانی بانوان اصفهان با بهره گیری از طبیعت در جهت بهبود کیفیت زندگی مریم مدیر دکتر دیواندری فایل
108 گردشگری توانمند سازی هسته مرکزی روستای قهی برای اهداف گردشگری با نگاه به فرهنگ بومی زهره بیگی دکتر دیواندری فایل
109 مسکونی طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد تهویه طبیعی الهام دانشجو دکتر فرشچی- دکتر طاهباز فایل
110 گردشگری طراحی اقامتگاه همساز با اقلیم با تاکید بر جرم حرارتی در اقلیم گرم و خشک کاشان زهرا کاکش پور دکتر فرشچی- دکتر طاهباز فایل
111 مسکونی طراحی مجتمع چند منظوره کودکان کار با رویکرد کاهش آسیب های اجتماعی سینا ارجمند دکتر فرشچی فایل
112 آموزشی مدرسه ابتدایی دخترانه با بهره گیری از نقش معماری مفاصل در ارتقاءسطح خلاقیت دانش آموزان شهر تهران سارا موسوی دکتر دیواندری فایل
113 مسکونی طراحی واحد همسایگی در شهرک غرب تهران با رویکرد انعطاف پذیری کالبدی بر اساس تغییر نیاز کاربران از دیدگاه الکساندر فرشته ریوندی دکتر عمرانی پور فایل
115 شهری طراحی ایستگاه مترو شهرک اکباتان تهران با رویکرد پایداری محله در دفاع غیر عامل شهری مرتضی مجیدی دکتر عمرانی پور فایل
116 فرهنگی خانه مشاهیر نراق با تکیه بر طراحی میان افزا و ساماندهی محدوده تاریخی شرق بازار با کمک مدلسازی اطلاعات ساختمان محمدشاه نظری گرگابی دکتر جیحانی فایل
117 آموزشی طراحی مدسه ابتدایی فراگیر اوتیسم در تهران آرزو خانجانی دکتر عمرانی پور فایل
118   بازیابی حیات اجتماعی بازار تاریخی نایین مبتنی بر الگوی مسکن پایدار مینا مالکی دکتر دانایی نیا فایل
119 فرهنگی طراحی موزه تاریخ شهر اصفهان با نگاه بازآفرینی فرهنگی در بافت تاریخی میدان نقش جهان فرحین اسماعیلیان دکتر جیحانی فایل
120 مسکونی طراحی مجموعه مسکونی با بهره گیری از انرژی خورشیدی توسط پاسیوجهت گرمایش غیر فعال و تهویه طبیعی فاطمه فخرالساعه دکتر دیواندری فایل
121 آموزشی مهد رشد(طراحی مهد کودکی در کاشان با نگاهی به روانشناسی رشد در اندیشه اسلامی فریده سادات حسینی شریف دکتر دیواندری فایل
122 آموزشی مرکز آموزشی درمانی کودکان اوتیسم کاشان با رویکرد افزایش تطبیق پذیری افراد اوتیستیک با جامعه نیوشا خاتمی دکتر دیواندری فایل
123 مسکونی طراحی واحد همسایگی در بافت تاریخی جوباره با توجه به نقش فضایی کالبدی حیاط در خانه های تاریخی شهر اصفهان رومینا حق پرست دکتر عمرانی پور فایل
124 گردشگری اقامتگاه بوم گردی در بافت تاریخی آران و بیدگل با رویکرد نقش هندسه در شکل گیری فضای معماری ایرانی(با تاکید بر دوره اسلامی) زینب روحانی بیدگلی دکتر فرشچی فایل
125 مسکونی طراحی مجموعه مسکونی در مقیاس محله با رویکرد نورگیری طبیعی بهینه در شهر اصفهان سمانه شفیعی دکتر اخترکاوان فایل
126 گردشگری طراحی معماری هتل مجتمع گردشگری آرانا با رویکرد انطباق ساختمان با اقلیم کاشان زهرا قلندری دکتر عالمی فایل
127 آموزشی مدرسه طبیعت مبتنی بر یادگیری تجربی کودکان 6 تا 11 سال مریم السادات حسینی زیدآبادی دکتر دیواندری فایل
128 فرهنگی طراحی کجموعه فرهنگی مذهبی امام رضا (ع) کاشان با رویکرد حس تعلق مکان به حرم محمدجواد رحیم زاده دکتر دیواندری فایل
129 مسکونی طرح احیا و توسعه خانه های تاریخی قاسمی شیرین شجاعی دکتر عالمی-دکتر جیحانی فایل
130 مسکونی طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد احیای هویت ایرانی اسلامی عدم اشراف در قم علیرضا علیزاده دکتر حاتمیان فایل
132 فرهنگی طراحی مجموعه فرهنگی در محله تاریخی تخت فولاد اصفهان مبتنی بر بازشناسی الگوهای هندسی محمد فتاح پور دکتر دانایی نیا فایل
133 درمانی طراحی مرکز توانبخشی بانوان معلول جسمی حرکتی اصفهان با رویکرد افزایش تعاملات اجتماعی فاطمه سبکتکین ریزی دکتر یادگاری فایل
134 فرهنگی موزه مقاومت عراق با رویکرد بیان مفاهیم فضا در شکل گیری طرح معماری منذر منعم الامین دکتر دیواندری- دکتر فرشچی فایل
135 شهری طراحی مرکز محله با رویکرد اجتماع پذیری بر اساس درون گرایی و برون گرایی (نمونه موردی: مرکز محله درب باغ کاشان) بهنود علی نقی دکتر یادگاری فایل
136 آموزشی مدرسه کارآفرینی با رویکرد اشتغال زایی و رونق صنعت گردشگری واقع در خانه تاریخی زیلوچیان کاشان آذین زیلوچیان مقدم دکتر دانایی نیا فایل
137 شهری طراحی مرکز احیای بازار سنتی کاشان با تکیه بر باززنده سازی و بارآفرینی بازار ایرانی(مرکز محله درب زنجیر کاشان) محسن آبیاتی دکتر فرشچی فایل
138 مسکونی طراحی مجموعه مسکونی در محور فین کاشان مبتنی بر بازخوانی معماری زمینه گرا علیرضا احمدی دکتر دانایی نیا فایل
139 شهری احیاء مرکز محله پنجه شاه با تاکید بر طراحی میان افزا و حفاظت از اصالت آثار تاریخی حانیه اویسی دکتر فرشچی فایل
140 مسکونی طراحی خانه ایرانی با رویکرد ایجاد فضای خصوصی (برگرفته از محرمیت موجود در خانه های سنتی کاشان) پیمان باقری دکتر عمرانی پور فایل
142 مسکونی طراحی واحدهای مسکونی خودیاردر محله ی تاریخی بهبهانی بوشهر با رویکرد ارتقاءامنیت در فضاهای شهری تاریخی سیده مریم سجادی دکتر دانایی نیا فایل
143 آموزشی طراحی دبیرستان (دوره اول) دخترانه در محله درب باغ کاشان با رویکرد استخراج اصول پایداری زیست محیطی از معماری کویر مرکزی ایران ریحانه خلیلیان پور دکتر یادگاری فایل
144 مسکونی طراحی مجتمع مسکونی در اصفهان با رویکرد بازیابی نظم پنهان در معماری(با بررسی مصادیقی از خانه های سنتی اصفهان) عاطفه عباسی دکتر یادگاری فایل
146 فرهنگی مرکز هنر و فرهنگ بازار پانخل؛ طراحی میان افزا با هدف حفاظت ترمیمی و احیاء بازار تاریخی آمنه فرهادی وند دکتر جیحانی فایل
147 گردشگری مجتمع اقامتی زائران حرم حضرت معصومه (س) با رویکرد بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر حسن افشین دکتر دیواندری فایل
148 گردشگری طراحی مجموعه اقامتگاه بوم گردی در شهر زواره با رویکرد همزیستی کودک با طبیعت سید محمدحسین هاشمی دکتر ممتحن فایل
149 فرهنگی طراحی مرکز آفرینش هنرهای سنتی با هدف احیاء محدوده شهری بازار کهنه قم فریده فرمانیان آرانی دکتر جیحانی فایل
150 مسکونی طراحی مجموعه مسکونی در محله پشت مشهد کاشان مبتنی بر محله محوری و تقویت رویکرد زمینه گرایی مجید حسین زاده دکتر دانایی نیا فایل
152 مسکونی طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد معاصر سازی الگوی مسکن بومی میمه زهرا صانعیان دکتر اخترکاوان فایل
153 سایر طراحی پل عابر پیاده چندمنظوره با رویکرد تعاملات اجتماعی پگاه شیشه گر دکتر دیواندری-دکتر صادقپور فایل
155 گردشگری طراحی اقامتگاه گردشگری با رویکرد معماری بومی دزفول مهسا صادقی عطار دکتر دیواندری فایل
156 مسکونی طراحی مجموعه مسکونی در محله کلهر کاشان مبتنی بر باز رویش رویکرد مکان- مبنا سید محمد حسینی دکتر دانایی نیا فایل
157 مسکونی طراحی معماری و توسعه مسکونی بر اساس الگوهای بومی خانه های تاریخی فاطمه ذکریا نجف آبادی دکتر جیحانی فایل
158 مسکونی طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی در شهر اصفهان فاطمه یزدچی دکتر عالمی فایل
159 مسکونی طراحی جامعه زیست معیشتی عشایر مبتنی بر گونه شناسی سکونت ایل عرب خمسه نرگس امیری شیری دکتر ممتحن فایل
160 مسکونی معماری میان افزای واحد همسایگی در محله تاریخی فیض آباد کرمانشاه منا پورمند دکترعمرانی پور فایل
161 گردشگری مجموعه گردشگری روستای امین آباد فیروزکوه مبتنی بر بهره گیری از توانمندیهای محیطی در راستای توسعه پایدار روستایی حسین سپهری دکتر فرشچی-دکتر دیواندری فایل
162 مسکونی طراحی خانه انرژی کارا با رویکرد استفاده از راهکارهای غیر فعال به منظور کاهش میزان مصرف انرژی رویا قاسمی دکترعمرانی پور-دکتر عالمی فایل
164 آموزشی طراحی مدرسه ابتدایی مبتنی بر بازخوانی الگوهای کالبدی موثر در تقویت آفرینشگری محمدرضا شرفیان دکتر ممتحن فایل
165 شهری سامان دهی محدوده ی مرکزی محله سلطان میراحمد کاشان با تاکید بر طراحی مرکز محله و باز یکپارچه سازی محیط شهری پیرامون مریم میهن خواه دکتر جیحانی فایل
166 شهری طراحی جداره تجاری خیابان ابن سینا در اصفهان مبتنی بر هم پیوندی منظر شهری و هویت اجتماعی شهروندان محمد افشار دکتر دانایی نیا فایل
167 آموزشی طراحی مجموعه آموزشی به منظور پرورش نوجوانان خلاق با رویکرد روانشناسی محیط محمدجواد فراهانی دکتر یادگاری فایل
168 فرهنگی طراحی مرکز فرهنگی عراق در شهر مقدس قم با رویکرد مبانی نظری هندسه در قرون اولیه اسلامی شمس الحداد دکتر فرشچی فایل
169 آموزشی طراحی سرای کودک با تاکید تسهیل یادگیری و تمرکز در کودکان بیش فعال آذین رحیم زاده دکترعمرانی پور فایل
170 مذهبی طرح توسعه بنای امامزاده زید(ع) بازار تهران با رویکرد پایداری جامع رخساره رنجبری دکتر نقره کار فایل
171 مسکونی طراحی جامعه مسکونی با رویکرد خودکفایی در شهر قم علی محلاتیان دکتر ممتحن فایل
172 مسکونی طراحی خانه هنر با بهره گیری از فرهنگ بومی در معماری کاشان فاطمه سادات کامل دکتر فرشچی فایل
173 مسکونی طراحی مجتمع مسکونی در محله چرخاب اصفهان با رویکرد ارتقاء ادراک خسی مبتنی بر معماری ایرانی یگانه ترک زاد دکتر دیواندری فایل
174 مسکونی طراحی مجتمع مسکونی در اصفهان با رویکرد مفهوم خلوت فاطمه نصر اصفهانی دکتر حاتمیان فایل
175 درمانی طراحی مرکز نگهداری، درمانی و آموزشی دختران فراری 12 تا 20 سال با رویکرد علوم رفتاری و روانشناسی محیط مرضیه زینعلی دکتر فرشچی فایل
176 مسکونی طراحی مجموعه مسکونی در اصفهان با رویکرد حفظ حریم شخصی در تمایل با فضای جمعی مشارکت پذیر فرناز دهقانی دکتر یادگاری فایل
177 سایر طراحی سیستم باز و بسته شونده در اسکان موقت پس از سانحه در بافت تاریخی کاشان با الهام از هندسه تیمچه امین الدوله کاشان علیرضا بهرامی نیا دکتر عالمی فایل
178 شهری مطالعه الگوی بهینه نمای دو پوسته با رویکرد کاهش مصرف انرژی، نمونه موردی: طراحی نمای دو پوسته برای ساختمان دانشکده مهندسی کاشان فرزانه باختر دکترعمرانی پور-دکتر عالمی فایل
179 اداری طراحی ساختمان اداری شهر اصفهان با رویکرد پایداری زیست محیطی و با تاکید بر کاهش مصرف آب و انرژی زهرا زارع چاوشی دکتر عالمی فایل
180 مذهبی طراحی مسجد فرهنگی مبتنی بر نسبت کارکردی مسجد و محله در بافت تاریخی قم عبدالناصر رضوانی دکتر ممتحن فایل
181 درمانی طراحی معماری بیمارستان مجتمع گردشگری آرانا با رویکرد کاهش استرس با استفاده از الگوها و عناصر طبیعی زهرا ابریشمی مقدم دکتر عالمی فایل
182 فرهنگی طراحی مرکز فرهنگی هنری سرای توکل؛ طراحی معماری میان افزا با هدف باز زنده سازی بخشی از بازار تاریخی اراک نصراله محمدی دکتر جیحانی فایل
183 گردشگری طراحی مجتمع اقامتی گردشگری در نوش آباد کاشان با رویکرد معماری اسلامی ایرانی از طریق ورود به هندسه ایرانی احمد اشرفی دکتر فرشچی فایل
184   طرح احیاء گذر تاریخی حاج حسین صباغ در بازار کاشان؛ با رویکرد باز یکپارچه سازی ساختارهای نو و کهن از طریق طراحی میان افزا سحر رحمانی پور دکتر جیحانی فایل
185   طراحی پاویون تحقیقات و فناوری دانشگاه کاشان با رویکرد بهینه سازی سازه های باز و بسته شونده محمد مهدی کمریان دکتر صادقپور-دکتر فرشچی فایل
186 گردشگری طراحی مجموعه اقامتی مجتمع گردشگری آرتا با رویکرد خلق باغ ایرانی سیده شیوا مشتاقی دکتر عالمی-دکتر یادگاری فایل
187   طرح حفاظت و احیای باغ و مزرعه ی تاریخی فرح آباد کاشان پرنیان قلی پور دکتر جیحانی فایل
188   سکن محله-محور با رویکرد بازشناسی شاخصه های کیفیت حضور در بافت تاریخی محله مقصود بیگ اصفهان ستاره آقا بیگی دکتر دانایی نیا فایل
189 فرهنگی طراحی مجتمع فرهنگی هنری شاهین شهر اصفهان با رویکرد بازخوانی هنر خوشنویسی در معماری معاصر وحیده مهدوی مقدم دکتر دیواندری فایل
190 مسکونی طراحی مجتمع مسکونی اساتید دانشگاه کاشان با تاکید بر بهبود کیفیت مشاعات به منظور ارتقاء حس تعلق ساکنین وحید باقی دکتر صادقپور فایل
191 مسکونی طراحی مجتمع مسکونی ماندگار در نجف آباد با توجه به الگوهای حفاظتی مستخرج از قرآن زهره عربیان نجف آبادی دکتر یادگاری فایل
192   طرح حفاظت ، مرمت و سامان دهی باغ تالار نیاسر عطیه صفری نورعینی دکتر جیحانی فایل
193 مسکونی خانه شهشهان، تعریف و طراحی یک واحد همسایگی در محدوده تاریخی اصفهان با تکیه بر خصوصیات خانه ها و بافت تاریخی پرستو سهرابی دکتر جیحانی فایل
194 مسکونی خانه، همسایگی و بستر تاریخی؛ طراحی خانه در محله پامنار بر اساس مطالعه و شناخت الگوهای فضای باز و نیمه باز خانه های سنتی کاشان با استفاده از روش چیدمان فضا زهرا هدایتی دکتر جیحانی فایل
195   عدالت مهدوی به زبان کالبد معماری در طراحی مجموعه بنیاد مهدویت کاشان فاطمه اسداله زاده دکتر حاتمیان فایل
196 مسکونی ارائه طرحی برای خانه با رویگرد فضاهای انسانی زهرا طهماسبی دکتر یادگاری فایل
197 مسکونی گونه شناسی فضایی خانه های تاریخی دوره قاجار و پهلوی اول شهر مشهد (طرح احیاء خانه غفوری در محله عیدگاه حانیه صیدی دکتر عمرانی پور فایل